Gabinete de Psicología Clínica BPB

Av. Riera de Cassoles nº30 Ent. 5º 08012 Barcelona

93 368 00 66

@

Codi Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut: E08961710